Jeg tilbyder:

Jeg tilbyder en række forskellige psykoterapeutiske forløb, hvoraf et par af dem er nævnt herunder.

Min Psykoterapeut priser

Parterapi

Parterapi kan være en meget givtig og vigtig investering i jeres parforhold. 

Min fornemmeste opgave, som Jeres parterapeut, er at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor mine skarpe sanser og psykologiske faglighed, vil spejle jer og give jer begge en større forståelse for hvad der har blokeret kommunikationen eller følelserne imellem jer. 

I vil modtage redskaber og hverdagsøvelser, for at I kan guides ud af jeres eventuelt uhensigtsmæssige rutiner.

Stress behandling

Stressbehandling

At fjerne stress, kræver en  gennemgribende, dybere proces, hvor du bliver bevidst omkring hvad du drives af.

Hvilke uhensigtsmæssige tanker og ukærlige handlinger, kører pr. automatik? Har du en følelse af, at alting altid skal være perfekt?  At du altid skal klare dig bedre end andre og at du ikke må række ud, bede om hjælp eller give udtryk for dine følelser? Oplever du, at du aldrig afslutter noget, men alle opgaver fortsætter med at gå i ring ? At du har tankemylder, indre uro og svært ved at falde i søvn?

Individuel terapi

Individuel terapi

Sessionerne hos mig, vil opleves anderledes end hos en etableret psykolog eller psykoterapeut, da jeg udover de faglige redskaber og den almen psykologiske forståelse også kommunikerer med din sjæl og derfor også får beskeder som ikke altid kan ses med det blotte øje. Man kunne fristes til at kalde min metode for sjælsanalyse. Ubevidste forhindringer italesættes og kan dermed meget nemmere bevidstgøres og transformeres, via mine givtige terapeutiske redskaber.

Klientudtalelser

Min indre rejse

Sætter lidt ord på min guidede rejse ind i mine indre rum. Min oplevelse af en rejse med scener der åbenbarede en efterfølgende meningsfuldhed. Mit

Læs mere »